Genealogia- jak uzyskać odpisy metryk?

Często podczas poszukiwań genealogicznych, zwłaszcza w internecie, możemy stanąć w martwym punkcie. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie możemy znaleźć jakiegoś przodka? Nie można zostawić pustego miejsca i pójść dalej. Drzewo genealogiczne jest jak puzzle, potrzebujemy wszystkich, aby złożyć historyczną układankę w całość. W sytuacji, kiedy napotkamy problem mamy kilka wyjść, pierwsze to zapytać rodziny, drugie – poszukać w internecie na stronach z wyszukiwarkami genealogicznymi, trzecie to poszukać nagrobka. Jeśli wszystkie z tych wyjść zawiodą, pozostaje nam uzyskać akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Rodzaje aktów

Zacznijmy od tego, że akt o jaki się obiegamy może mieć dwie wersje – skróconą lub zupełną. Czym one się różnią? Akt skrócony zawiera aktualną treść, zupełny natomiast zawiera wszystkie dane zarówno te które były aktualne w chwili sporządzania aktu jak i wszystkie późniejsze zmiany, jak choćby informacje o zmianie nazwiska.

Do poszukiwań genealogicznych w większości przypadków wystarczy skrócony odpis aktu, zawiera wszystkie podstawowe informacje jakie nas interesują.

Odpis skrócony aktu urodzenia zawiera (koszt 22 zł):

 •  imiona
 • nazwisko
 • datę urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • imię i nazwisko ojca
 • imię i nazwisko panieńskie matki

Odpis zupełny aktu urodzenia zawiera (koszt 33 zł ):

 • imiona
 • nazwisko
 • datę urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • płeć
 • kraj urodzenia
 • imiona rodziców
 • nazwiska rodziców
 • nazwiska rodowe rodziców
 • daty urodzenia rodziców
 • miejsce urodzenia rodziców
 • imię i nazwisko osoby która zgłosiła urodzenie
 • imię i nazwisko biegłego/tłumacza/ kierownika sporządzenia aktu
 • wzmianki dodatkowe i informacje

Odpis skrócony aktu małżeństwa zawiera (koszt 22 zł):

 • imiona małżonków
 • nazwiska małżonków
 • nazwiska rodowe małżonków
 • daty urodzenia małżonków
 • miejsca urodzenia małżonków
 • data i miejsce zawarcia małżeństwa
 • dane dotyczące rodziców małżonków – imiona, nazwiska, nazwiska rodowe
 • nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa
 • adnotacje o ustaniu/unieważnieniu/separacji

Odpis zupełny aktu małżeństwa zawiera (koszt 33 zł) :

 • imiona małżonków
 • nazwiska małżonków
 • nazwiska rodowe małżonków
 • daty urodzenia małżonków
 • miejsca urodzenia małżonków
 • stan cywilny
 • miejsce zamieszkania
 • miejsce i data zawarcia małżeństwa
 • dane dotyczące rodziców małżonków – imiona, nazwiska, nazwiska rodowe
 • nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa
 • adnotacje o ustaniu/unieważnieniu/separacji

Odpis skrócony aktu zgonu zawiera (koszt 22 zł) :

 • imiona
 • nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • stan cywilny
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • data zgonu
 • godzina zgonu
 • miejsce zgonu
 • imię i nazwisko małżonka osoby zmarłej
 • imiona i nazwiska rodziców

Odpis zupełny aktu zgonu zawiera (koszt 33 zł) :

 • imiona
 • nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • stan cywilny
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • data zgonu
 • godzina zgonu
 • miejsce zgonu
 • imię i nazwisko małżonka osoby zmarłej
 • imiona i nazwiska rodziców
 • dane podmiotu który zgłosił zgon

Jak ubiegać się o odpis aktu ?

Odpis aktu można uzyskać w bardzo prosty sposób za pomocą internet -u, lub osobiście wybierając się do Urzędu Stanu Cywilnego. Można złożyć wniosek o uzyskanie takiego odpisu w dowolnym USC, niezależnie od miejsca pobytu, małżeństwa czy zgonu osoby, której dotyczy akt. Ważne jest aby posiadać chociaż szczątkowe informacje. Zgłoszenia można dokonać przy pomocy platformy EPUAP logując się przy pomocy profilu zaufanego na platformie moj.gov.pl w następnej kolejności podając informacje odnośnie osoby o której akt się ubiegamy. W przypadku odpisu aktu urodzenia musimy podać imię i nazwisko oraz miejsce i datę urodzenia osoby której akt dotyczy, analogicznie w przypadku aktu zgonu musimy podać datę i miejsce zgonu. W przypadku aktu małżeństwa potrzebujemy podać informacje o miejscu i dacie jego zawarcia. Może okazać się, że jeśli nie posiadamy takich informacji, w pierwszej kolejności musimy wystąpić o akt urodzenia osoby którą mamy już w drzewie genealogicznym. Dzięki aktowi urodzenia dziecka możemy dowiedzieć się gdzie i kiedy urodzili się jego rodzice, co pozwoli nam na dalsze poszukiwania. Może się okazać, że zdobywając akt urodzenia babci, nie będziemy już potrzebowali aktu urodzenia pradziadków, ponieważ informacje na ich temat znajdziemy w metrykach kościelnych dostępnych online.

Share: