Czym jest rebranding? Główne cele, przyczyny i możliwości.

Rebranding to zestaw działań marketingowych mających na celu całkowitą zmianę marki lub jej elementów (nazwa, logo, identyfikacja wizualna), zmianę całej ideologii marki, a także obietnicy, jaką marka składa konsumentom. Jest to proces wielkoskalowy i wielopoziomowy. Rebranding polega na przeprojektowaniu i repozycjonowaniu marki (zmiana pozycjonowania na rynku, zmiana nazwy, logo, sloganów, projektu wizualnego, barw firmowych, uniformów pracowniczych).

Główne cele rebrandingu.

 1. Ożywić, odnowić, wnieść nowe pomysły do marki, sprawić, aby była istotna, interesująca, skuteczna.
 2. Nie tracić dotychczasowych klientów, dostosowywać się do potrzeb docelowej grupy odbiorców i poszerzać istniejącą.
 3. Wzmocnienie pozycji firmy na rynku (zwiększenie lojalności konsumentów).
 4. Zróżnicowanie marki (zwiększenie jej unikalności).

Przyczyny rebrandingu.

Do głównych czynników, z powodu których zachodzi potrzeba zmiany nazwy firmy lub produktu.

 1. Fuzje przedsiębiorstw. Gdy nowy podmiot prawny przyjmuje nazwę, która konsoliduje nazwy pierwotnych organizacji.
 2. Gdy nazwa marki została od początku zbudowana nieprawidłowo.
 3. Gdy istniejąca marka jest przestarzała, przestała spełniać przypisane jej zadania lub zadania te uległy zmianie.
 4. Gdy zmieniła się grupa docelowa (rozszerzyła się lub zmieniła geografia).
 5. Jeśli zmieniły się warunki rynkowe (np. praca w wysoce konkurencyjnej branży).
 6. Obietnica złożona konsumentowi uległa zmianie (zmiana wartości dla klientów).
 7. Zmieniła się grupa docelowa (nowi klienci mogą nie rozumieć pełnych korzyści płynących z marki).
 8. Marka utraciła lub traci swoje unikalne cechy, lub właściwości.
 9. Zapewniane korzyści nie są wyjątkowe, nie są atrakcyjne dla konsumentów lub konsumenci mogą uzyskać te korzyści za pośrednictwem innych kanałów.
 10. Ograniczony rynek lub kurcząca się grupa.
 11. Unikanie negatywnych skojarzeń, które mogą być związane z wcześniejszymi niepowodzeniami biznes -owymi.

Możliwość rebrandingu.

Przed podjęciem decyzji o zachowaniu istniejącej marki lub jej przekształceniu należy przeanalizować możliwość stworzenia nowej marki. W tym celu należy ocenić i przeanalizować następujące czynniki.

 1. Rozpoznawalność marki, zaufanie i lojalność konsumentów. Dotyczy to w szczególności przypadków fuzji i przejęć, zwłaszcza spółek zagranicznych. Należy ocenić poziom świadomości. W szczególności należy wziąć pod uwagę międzynarodową świadomość marki oraz świadomość zagranicznych konsumentów.
 2. Postrzeganie marki przez grupę docelową: co marka oznacza dla konsumentów, jakie wartości niesie i na jaki poziom zaufania zasłużyła? Czy istnieje historia marki? Jakie są oczekiwania, stereotypy, obawy?
 3. Koszty. Obejmują one zmianę oznakowania, wystroju pomieszczeń (sklepów, punktów usługowych, biur), zmianę wizerunku prawnego, działania marketingowe.
 4. Wartość marki dla akcjonariuszy.
 5. Ryzyko związane z postrzeganiem rebrandingu przez klientów i pracowników wewnętrznych. Pojawienie się nowych właścicieli, zarządu, nowej polityki firmy może być negatywnie postrzegane przez pracowników.